Ta strona wykorzystuje cookies, małe pliki tekstowe, które są umieszczone na komputerze, aby pomóc stronie zapewnić lepszą obsługę użytkowników. Ciasteczka są używane m.in. do zachowania preferencji użytkownika, a także umożliwiają przesyłanie informacji do Google Analytics. Opcję cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.

Administratorem Twoich danych jest Biuro Turystyczne DAJA z siedzibą w Łebie 84-360, ul. Derdowskiego 21, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8411337892, REGON: 771248668. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: info@daja.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: “Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem Smołdziński Las 4, 76-214 Smołdzino.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– marketingu bezpośredniego do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– finansowo-księgowych, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@daja.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Biuro Turystyczne DAJA w ramach zawieranych z Tobą umów.